Velkommen til Bergen Frikirke!

I takt med at samfunnet gradvis åpner opp, har Bergen Frikirke vurdert hvordan en forsiktig åpning av arrangementer og fysiske fellesskap skal foregå hos oss.

Vi ønsker å være en synlig, varm og inkluderende kirke, samtidig som vi forholder oss strengt til de kravene som stilles til oss som arrangør. Vi har jobbet med ulike løsninger som skal være gode og trygge for alle.

Alle arrangementer i regi av Bergen Frikirke skal forholde seg til gjeldende råd og retningslinjer om smittevern fra myndighetene.

Dette innebærer blant annet:

  1. Personer med sykdom, symptomer på luftveisinfeksjon eller personer i karantene skal ikke delta på noen av våre arrangementer.
  2. God hygiene med håndvask før, under og etter arrangement.
  3. Alle arrangementer er inntil videre uten servering av mat og drikke.
  4. Unngå håndhilsning, klemming og fysisk kontakt.
  5. Det skal til enhver tid sikres 1 meter avstand.
  6. Ingen samlinger over 20 personer i hjemmene, og ingen samlinger over 50 personer i kirkebygget.
  7. Påmelding med navn og telefonnummer til alle arrangementer.

Gudstjenester kan sees i opptak i opptil 7 dager etter sending på vår Vimeo-side.

Hus til hus

Denne søndagen har vi gleden av å invitere til gudstjeneste i ulike hjem rundt omkring i Bergen.

Mange flotte folk i vår kirke har åpnet sine hjem, og vil svært gjerne ønske deg velkommen. Her vil vi sammen delta i nettgudstjenesten, og ha god tid til fellesskap og samtale etter gudstjenesten er ferdig.

Meld deg på senest fredag. På lørdag sender vi kontaktinformasjon om hvem du er invitert hjem til.

Påmelding

Ved spørsmål, kontakt oss på hei@bergenfrikirke.no