Alpha

Utforsk livets store spørsmål

Nye Alpha-samlinger denne høsten

Hvem er Alpha for?

Alpha er for alle som er nysgjerrige. Alpha-samlingene er hyggelige og helt gratis, og er laget for å oppmuntre til samtale og utforske det grunnleggende om kristen tro i et åpent og uformelt miljø. Ingen spørsmål er upassende, og du står fritt til å diskutere så mye eller så lite du ønsker.

Hvordan foregår en Alpha-samling?

Hver samling har tre hovedelementer: mat, undervisning og samtale.

1. Mat

Enten det er en vennegjeng samlet rundt et kjøkkenbord, eller en liten samtale over kaffe og kake, har mat en måte å bringe folk sammen på. Det er ikke annerledes på Alpha. De fleste øktene starter med mat, fordi det er en fin måte å bygge fellesskap på og bli kjent med hverandre.

2. Undervisning

Undervisningen er laget for å engasjere og inspirere til samtale. Den varer vanligvis i rundt tretti minutter og holdes av en person eller vises i form av video. De store spørsmålene rundt troen blir utforsket, den grunnleggende kristendommen blir pakket ut og det blir stilt spørsmål om alt fra «Hvem er Jesus?» og «Hvordan kan vi ha tro?» til «Hvorfor og hvordan ber jeg?» og «Hvordan veileder Gud oss?»

3. Samtale

Sannsynligvis den viktigste delen av enhver Alpha-samling: Sjansen til å dele tanker og ideer om temaet, og diskutere det i en liten gruppe. Det er ingen forpliktelse til å si noe, og det er ingenting du ikke kan si. Du får høre andres refleksjoner og tanker og kan bidra med ditt eget perspektiv i et ærlig, vennlig og åpent miljø.

Kommende samlinger

Bli med på Alpha
Kommer snart!