Barn sitter rundt bord og lager ting

Søndagsskole

Kirke for de minste

Om søndagsskole

Søndagsskolen samles hver søndag kl. 11:00 under gudstjenesten, for en time med lek, undervisning og sang for de minste.

Barna møtes i tre grupper:

  • Cubbies (1–5 år)
  • Sparks (1. til 4. trinn)
  • T&T (5.–8. trinn)

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg som foresatt være med på søndagsskolen med barna mine?

Vi har mange flinke ledere som sørger for at dine barn får en god og trygg opplevelse i søndagsskolen. Du er selvsagt velkommen til å være med som foresatt hvis du ønsker det, og vi anbefaler at foreldre går sammen med de minste barna.

Varer søndagsskolen hele gudstjenesten?

Barna er med på starten av gudstjenesten, før alle går samlet ned i underetasjen for sitt eget opplegg.

Er det mulig å få med seg gudstjenesten i søndagsskolen?

Det er ikke mulig å få med seg hele gudstjenesten i søndagsskolen, men det er tilrettelagt med et eget lekeområde for de minste barna bak i kirkesalen med god plass til barnevogner.